Trên trang web https://www.sipasaran.es, chúng tôi sử dụng cookie để tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ của khách truy cập với nội dung của chúng tôi và cho phép chúng tôi tổng hợp số liệu thống kê về số khách truy cập mà chúng tôi nhận được.

Để tuân thủ Chỉ thị 2009/136/CE, được phát triển trong hệ thống pháp luật của chúng tôi theo phần thứ hai của điều 22 của Luật Dịch vụ Xã hội Thông tin, tuân theo hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha, chúng tôi tiến hành thông báo chi tiết cho bạn về việc sử dụng được thực hiện trên trang web của chúng tôi.

Cookie là các tệp nhỏ được ghi lại trong trình duyệt được sử dụng bởi mỗi khách truy cập vào trang web của chúng tôi để máy chủ có thể ghi nhớ lượt truy cập của người dùng đó sau này khi họ truy cập lại nội dung của chúng tôi. Thông tin này không tiết lộ danh tính của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cũng như không truy cập vào nội dung được lưu trữ trên PC của bạn, nhưng nó cho phép hệ thống của chúng tôi xác định bạn là một người dùng cụ thể trước đây đã truy cập trang web, xem một số trang nhất định, v.v. và cũng cho phép bạn lưu các tùy chọn cá nhân và thông tin kỹ thuật của mình chẳng hạn như các lượt truy cập đã thực hiện hoặc các trang cụ thể mà bạn truy cập.

Mục đích của cookie là cung cấp cho Người dùng quyền truy cập nhanh hơn vào Dịch vụ đã chọn.

Nếu bạn không muốn lưu cookie trong trình duyệt của mình hoặc muốn nhận thông tin mỗi khi cookie yêu cầu cài đặt, bạn có thể định cấu hình các tùy chọn duyệt web của mình để làm như vậy. Hầu hết các trình duyệt cho phép quản lý cookie theo 3 cách khác nhau:

 • Cookie luôn bị từ chối;
 • Trình duyệt hỏi người dùng có muốn cài đặt từng cookie hay không;
 • Cookie luôn được chấp nhận;

Trình duyệt của bạn cũng có thể bao gồm khả năng chọn chi tiết các cookie bạn muốn cài đặt trên máy tính của mình. Cụ thể, người dùng thường có thể chấp nhận bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

 • từ chối cookie từ một số tên miền nhất định;
 • từ chối cookie của bên thứ ba;
 • chấp nhận cookie là không liên tục (chúng sẽ bị xóa khi đóng trình duyệt);
 • cho phép máy chủ tạo cookie cho một tên miền khác.

Để cho phép, biết, chặn hoặc xóa cookie được cài đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể làm như vậy bằng cách định cấu hình các tùy chọn của trình duyệt được cài đặt trên máy tính của bạn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về cách định cấu hình các trình duyệt được sử dụng nhiều nhất ở các vị trí sau:

 • Internet Explorer: Công cụ -> Tùy chọn Internet -> Quyền riêng tư -> Cài đặt. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo phần hỗ trợ của Microsoft hoặc Trợ giúp trình duyệt.
 • Firefox: Công cụ -> Tùy chọn -> Quyền riêng tư -> Lịch sử -> Cài đặt tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo phần hỗ trợ của Mozilla hoặc Trợ giúp của trình duyệt.
 • Chrome: Cài đặt -> Hiển thị tùy chọn nâng cao -> Quyền riêng tư -> Cài đặt nội dung. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo bộ phận hỗ trợ của Google hoặc Trợ giúp trình duyệt.
 • Safari: Tùy chọn -> Bảo mật. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo phần hỗ trợ của Apple hoặc Trợ giúp trình duyệt.

Đối với cookie của bên thứ ba, nghĩa là những cookie nằm ngoài trang web của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung và tính xác thực của các chính sách bảo mật mà chúng bao gồm, vì vậy thông tin chúng tôi cung cấp luôn có tham chiếu đến nguồn.

Dưới đây chúng tôi thông báo chi tiết cho bạn về các cookie có thể được cài đặt từ trang web của chúng tôi. Tùy thuộc vào trình duyệt của bạn, tất cả hoặc chỉ một số trong số chúng có thể được cài đặt.

Cookie ID cookie Sự miêu tả Thêm thông tin

Chính sách cookie này có thể được sửa đổi dựa trên các yêu cầu pháp lý hoặc quy định hoặc để điều chỉnh chính sách nói trên theo hướng dẫn do Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha ban hành, do đó Người dùng nên truy cập chính sách này định kỳ.

Khi có những thay đổi quan trọng trong Chính sách Cookie này, Người dùng sẽ được thông báo qua web hoặc qua email tới Người dùng đã đăng ký.