19 de Tháng Mười de 2023

Chúng tôi đã khánh thành trang web chính thức của ‘Có, họ sẽ vượt qua. Nội chiến Tây Ban Nha trong 24 tweet’, tiểu thuyết viễn tưởng mới nhất của tác giả Xavier Marcé, người tạo ra vũ trụ văn học xuyên phương tiện XaviVerso, bao gồm câu chuyện về Mark of Odin và phim…