Chìa khóa dẫn đến 23N ở Tây Ban Nha hư cấu ‘Có, họ sẽ vượt qua’

Chúng tôi đã chuẩn bị một video đánh giá các chìa khóa trước 23N, ngày là trục của cốt truyện ở Tây Ban Nha hư cấu được trình bày trong ‘Có, họ sẽ vượt qua’. Nội chiến Tây Ban Nha trong 24 tweet’. Có nhiều yếu tố tác động đến ngòi nổ khiến mọi thứ thay đổi và làm nảy sinh câu chuyện được kể trong bộ phim kinh dị chính trị và báo chí này. Xuyên suốt cuốn sách, nhà nghiên cứu Juan Vega sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa của từng chìa khóa này khi ông phỏng vấn các nhân vật đóng vai trò liên quan trong 23N nổi tiếng.

 

 

Leave a Comment